آرشیو مطالب : ذرات معلق

كیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم می باشد

كیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد
گزارش آلودگی هوای نوزدهم تیرماه؛

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد

كیفیت هوای تهران با شاخص 75 سالم می باشد

كیفیت هوای تهران با شاخص 75 سالم می باشد
گزارش آلودگی هوای هفدهم تیرماه؛

پایتخت در مرز آلودگی، شاخص هوای تهران ۱۰۰ شد

پایتخت در مرز آلودگی، شاخص هوای تهران ۱۰۰ شد

كیفیت هوای پایتخت با شاخص 63 سالم می باشد

كیفیت هوای پایتخت با شاخص 63 سالم می باشد

كیفیت هوای تهران با شاخص 81 سالم می باشد

كیفیت هوای تهران با شاخص 81 سالم می باشد

كیفیت هوای تهران سالم می باشد

كیفیت هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران پاك شد

هوای تهران پاك شد

كیفیت هوای تهران پاك شد

كیفیت هوای تهران پاك شد

هوای پایتخت با شاخص 54 سالم می باشد

هوای پایتخت با شاخص 54 سالم می باشد
گزارش آلودگی هوای بیست و ششم اردیبهشت؛

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد

انتشار اطلس شهری ذرات معلق كمتر از ۲ و نیم میكرون در اروپا

انتشار اطلس شهری ذرات معلق كمتر از ۲ و نیم میكرون در اروپا

كیفیت هوای تهران با شاخص 66 سالم می باشد

كیفیت هوای تهران با شاخص 66 سالم می باشد

كیفیت هوای تهران با شاخص 98 سالم می باشد

كیفیت هوای تهران با شاخص 98 سالم می باشد
گزارش آلودگی هوای بیستم فروردین؛

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد
برای گروه های حساس؛

هوای تهران ناسالم شد

هوای تهران ناسالم شد
در سومین روز سال نو

هوای تهران پاك است

هوای تهران پاك است
گزارش آلودگی هوای بیست و دوم اسفند ماه؛

هوای تهران سالم شد

هوای تهران سالم شد

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد
گزارش آلودگی هوای پنجم اسفند ماه

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد

ریزگردهای گناوه 5 برابر حد مجاز است

ریزگردهای گناوه 5 برابر حد مجاز است
پس از دو روز هوای پاك

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای پاك در پایتخت

هوای پاك در پایتخت
گزارش آلودگی هوای هجدهم بهمن ماه؛

هوای تهران برای همه ناسالم می باشد

هوای تهران برای همه ناسالم می باشد

هوای پایتخت با شاخص 104 برای گروههای حساس ناسالم می باشد

هوای پایتخت با شاخص 104 برای گروههای حساس ناسالم می باشد

وضعیت اخطار در مهران، غلظت ریزگردها به سه برابر حد مجاز رسید

وضعیت اخطار در مهران، غلظت ریزگردها به سه برابر حد مجاز رسید
برای گروه های حساس؛

هوای تهران همچنان ناسالم می باشد

هوای تهران همچنان ناسالم می باشد
در پی بارش برف و باران در پایتخت؛

هوای پایتخت سالم شد

هوای پایتخت سالم شد
گزارش كیفیت هوای هفدهم دی ماه؛

ناسالم بودن هوای تهران برای گروه های حساس

ناسالم بودن هوای تهران برای گروه های حساس
persianrose.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پرشین رز محفوظ است

پرشین رز

گل و گیاه